Kazan

Kazan: Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti. Nüfusu 1 milyonu biraz aşmaktadır. Bu nüfusun % 50’den fazlasını Tatarlar teşkil eder. Çarlık döneminde Kazan Gubirnasının (eyalet) merkezi idi. Altın Orda’nın dağılma döneminde kurulan hanlıklardan biri de (Kazan Hanlığı) adını bu şehirden alır. Bütün Tatarlar için bu tarihi şehrin büyük manevi değeri vardır. Rukiye Devletkildi hayatının son yıllarını burada geçirmiş, kızı Feride ise 40 yıldan fazla Kazan’da yaşamaktadır.

http://www.answers.com/topic/kazan-governorate

Translate »