Oblast

Oblast: Eski SSCB ile bugünkü Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya Federasyonunda idari bölge veya vilayet anlamlarına gelmektedir. Orta Asya Cumhuriyetlerinde de kullanılan bir kavramdır.

http://en.wikipedia.org/wiki/Oblast

Translate »