Ryazan Oblastı

Ryazan Oblastı

Ryazan bugün Rusya’nın federal bir Oblast (eyalet/vilayet)’ı statüsünde olup, 39.600 km² ve 2002 yılı verilerine göre 1.227.910 nüfusa sahiptir. Oblast merkezi Ryazan şehrinde 535 bin kişi yaşamaktadır. Ryazan oblastının kuzeyinde Vladimir Oblastı (Ob.),...
Ryazan Oblastı

Kasım Hanlığı

Kasım Hanlığı bugünkü Ryazan Oblastında kurulmuştu. Bölgenin ilk yerli halkı Fin-Ugor halklarından Meşçeryak ve Mordvalar ile Rus köylülerinden ibaretti. Knez Vasilyev burayı Kasım Han’a (1450/1455) devretmek zorunda kaldı. Böylece bu bölge Kasımov (Hankirmen) olarak...
Altın Orda ve Devlet Kildi’ler

Altın Orda ve Devlet Kildi’ler

Bütün arşiv belgelerinde Devletkildilerin Altın Orda İmparatorluğu soyundan gelen asil bir Tatar Knez (knyaz/Prens) soyu oldukları belirtilir. Altın Orda İmparatorluğu (1223-1502) Cengiz (Çıngız) Han’ın (ölm.1227) Cuci adlı (ölm. 1227) oğlundan olan torunu Batu...
Soyağacı

Soyağacı

Devletkildiler Soyağacı Devletkildi soyu ile ilgili resmi belgelere aşağıdaki Rusya Devlet arşivlerinde bulunmuştur. Gosarhiv Penzanskoy Oblast (GPO)[Penza Oblastı Devlet Arşivi] (Fond 196, delo 935, S. 36–36. St.Peterburg, Institut Vostokovedenie [Doğu Bilimleri...
Translate »