Devletkildi 1563

Altın Orda İmparatorluğuna mensup olan Devletkildiler’in soylu Bibarsov ve Makulov aileleri ile de akrabalıkları vardır. EkserisiAltın Orda dağıldıktan sonra XVI. yy.da Rus hizmetine geçmişlerdir. (Müthiş) İvan IV.(1533-1584) döneminde Prens Aganin Devletkildeev “Mordva Çepçersko’ya yasaklı (vergi toplayan) ve Prens” olma hakkı ile mükafatlandırılmıştır. 1563’te Devletkildilere Urey nehri yakınında Temnikov (Tümen) uyezd‘inde mülk verildiği belirtilmektedir.[1] XVI. yy.’da Alatır nehri civarında da mülk edinilmiştir. 1629’da Temnikov mirzaları arasında Devletkildeevlerden Memedeley [Muhammedali] Baybars ve Kulbars’ın adları geçiyordu. 1642’de Kulbars’ın Arslan ve Sünbay adlı iki oğlunun mevcudiyeti biliniyor.[2]

[1] İ.R. Gubaidullin, baskıdaki eserinde “110. Devletkil’deevı” bölümünden (2005), PGADA, Fond 286, opis 2, delo 79, list 463-463ob.,466ob.
[2] İ.R. Gubaidullin, baskıdaki eserinden Dokumentı i materialı…I, kısım 2, s. 232,235.

 

Translate »