Devletkildi 1672

1672 tarihli başka bir belgeye göre, 1646 yılında Temnikov uyezdinde yaşayan Kulbars Devletkildi’nin Asakay, Sünbay ve Süngeley adlı oğullarına Urey köyünde 45 hane ile 150 erkek kul; Yeni Paçinok köyünde 4 hane ile 16 erkek kul; Leke köyünde 2 hane ile 8 kul; Rus Kazilskoye köyünde 6 hane ile 18 erkek kul; Meliy adlı köyde 11 hane ile 34 kul ve Arslan adlı oğluna da Çekalvo köyünde 7 hane ile 20 kul, toplam olarak 75 hane ile 248 erkek kulun bağışlandığı anlaşılıyor.[1]

Rus devleti güçlendikçe gayrı Rus soyluları Hıristiyanlaştırma politikasını kuvvetlendirdi. 1655’te Kasım Hanı- anlaşılan zorla- vaftiz edildi. Özel hukuki durumu ise 1682’de ortadan kaldırıldı, yani Hanlık yok edildi.[2] 1676-1681 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Çigrin (Çehrin)’de Tatar hizmetkarların Osmanlı safına kaçması sebebiyle Romanov Tatarları zorla Hıristiyanlaştırılmışlardı. Bunun dışında İdil Tatarlarının (Osmanlı)Sultan ile haince temaslar kurdukları hakkındaki haberler de durumu daha vahim hale sokmuştu. 13 Ocak 1681 Bahçesaray ateşkes antlaşması Moskova hükümetine itimat edilmeyen Müslümanlara karşı harekete geçme imkanı sağladı.[3]

[1] GPO, Fond 196, delo 935, S. 36-36.
[2] Andreas Kappeler, Russlands erste Nationalitäten (Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Volga von 16. bis 19. Jahrhundert), (Köln-Wien: Böhlau Verlag 1982),s.246.
[3]  a.g.e., s. 247.

 

Translate »