Devletkildi 1678

Devletkildiler soyundan Almakay Begeeviç [Begoğlu]’in 1678’de rotmistr [süvari yüzbaşısı] olarak Türkiye’ye (Osmanlı Devleti) karşı bugünkü Ukrayna’daki Çigirin(Çehrin) seferine katıldığı biliniyor. Bu sefere Devletkildiyev çocuklarından İzbulat Balaev ve Yemay Devlesupov [Devlet Yusuf] ta katılıyorlar. Devletkildi soyundan gelenler Temnikov ve Saransk üyezlerinde, Temnikov, Şatsk ve Atemar’ mevkilerinde hizmet ediyorlar.[1]

Çar Fedor Alekseyeviç (1676-1682) döneminde ise Rusya’nın doğusundaki gayrı Rus yüksek sınıfına karşı bir yığın yoğun tedbirler alındı. Büyük bir kısmı savaş esnasında Türk dindaşlarına sığınan Mirzalar ve Romanov ile Yaroslav Tatarlarının vaftiz olmayanlarının 1680’de malları müsadere edildi. Hıristiyanlığı kabul edenlere çar knezlik ve stol’nik (saray hizmetkarı) rütbesi vermekte ve üç yıl zorunlu hizmetten muaf tutmaktaydı. Zorlama olmaksızın, tek bir maddi cazibe ile (arazi verilmesi, en azından hizmetten af) 1676-1680 yıllarında Orta İdil’in değişik bölgelerinden, bilhassa Kadom ile Temnikov bölgelerinden Yumuşlu Tatarlar(görevlendirilmiş Tatarlar) vaftiz olmaya celp edildiler.

[1] İ.R. Gubaidullin, baskıdaki eserinden Savelov L.M. Rodoslavnıe zapisi, Vıp. 3, s. 31-32.

 

Translate »