Devletkildi 1815

Arşivlerde Rus devleti hizmetinde bulunan Seyit Battal Murtaza oğlu Devletkildi (doğ. 1784) hakkında aşağıdaki birkaç ilginç belgeye rastlandı. İlki 1 Ocak 1815 tarihini taşımakta olup, şu satırlardan ibarettir:

  1. Tatar asillerinden Rotmistr [süvari yüzbaşısı] knyaz Savin’ (Seyit Battal) Martin (Murtaza) oğlu Devletkildiev 31 yaşında çeşitli savaşlara iştirak etmiştir (Katıldığı savaşlar sıralanmaktadır).
  2. Rusça okuması yazması vardır.
  3. Ailesi yoktur (evli değil).

2 Ağustos 1816 tarihli bir belgede ise bunlar yazılıdır: Binbaşı Knyaz Devletkildiev Vısoçaşıy Uçrejdenniy Komitet [Yüksek Kurucu Şura] tarafından Simbir gubirnası Singeley şehrine gorodniçiy (belediye başkanı)[1] olarak tayin edildi.

1816 yıl, 2 Ağustos

Zasedatel’[üye]: Molla Muhammedarif Molla Abbas oğlu
Zasedatel’: Molla İsmail Tahir oğlu
Zasedatel’: Aynettin Molla Aliekber oğlu[2]

[1] http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/04/ma133606.htm
[2] St. Petersburg Institut Vostokovedenie: Fond Rizaeddin b. Fahreddin, Fond 131, opis. 1, delo 50, list 31-32.

 

Translate »