Devletkildi 1836

3 Temmuz 1836 tarihli Orenburg Duhovnıy Sobranie [Mahkeme-i Şeriye/Ufa‘da bulunan Müftülük makamı] tarafından verilen belgede şunlar yazılmıştır:

Binbaşı Knyaz Seyit Battal Murtaza oğlu (Savin’ Martinov) Devletkildiev’in müracaatı üzerine işbu belge tanzim edilmiştir:

Seyitbattal Devletkildiev oğlu Serasker henüz metrika defteri (nüfus kayıt defteri) verilmeden önce, 4 Aralık 1824’te dünyaya gelmiş. Onun doğum tarihi şahitlerden sorularak ispat edildi.

Annesi Meryem Muhammedgerey (Muhammedgiray) Çerkasıy kızı (Ona isim veren Belebey üyezi Torıştamak köyü imamı Muzaffer Abdülgaffar oğlu).

Bu belgeden başka aynı soydan fakat başka aileden olanların isim ve doğum tarihleri belirtilmiş:

Kasımhan 24 Temmuz 1826’da doğdu.
Şahingerey 1 Temmuz 1830’da doğdu.
Şahingerey 20 Aralık 1831’de doğdu.
Çıngızhan 2 Şubat 1833’te doğdu.
Hasan 18 Ocak 1836’da doğdu.
Adilgerey 29 Mart 1836’da doğdu.
Seyitasker 10 Temmuz 1880’de doğdu.
Serasker 4 Aralık 1884’te doğdu.[1]

Rus arşivleri daha teferruatlı incelenebilirse şüphesiz Devletkildi soyunun değişik aileleri hakkında daha fazla bilgi edinilecektir. Ancak bunun için bende ne maddi ne de manevi güç bulunmaktadır. Dolaysıyla kendimi doğrudan doğru ailemle ilgili bir takım bilgileri vermek ve şeceremi sunmakla sınırlayacağım.

[1] St. Petersburg Institut Vostokovedenie: Fond Rizaeddin b. Fahreddin, Fond 131, opis. 1, delo 50, list 31-32.

 

Translate »