Devletkildi 1871

Çarlık Senato İdaresinin (Dvoryanlar:Asiller Meclisi) 15 Nisan, 15 Temmuz ve 21 Kasım 1852; 3 Aralık 1854; 26 Mayıs 1855; 22 Ocak 1863 ve 24 Eylül 1878 tarihli oturumlarında Devletkildiev neslinin (yedi Ortodoks ve iki Müslüman aile) Tatar knyaz‘ı(mirza) unvanını taşımaya layık olduğu hususundaki kararları mevcuttur. Böylece bu nesil NijegorodOrenburgPenzaRyazanTambovTver gubirnalarının şecere kayıtlarına dahil edilmişlerdir. XVIII yy. sonu ve XIX. yy. başı Devletkildi soyadı hizmetli Tatarlar (Yumuşlu Tatarlar) kayıtlarında (liste) bulunmaktaydı. En son olarak ise Devletkildiler Kasimov (Kasım Hanlığı) asilleri arasında anılmaktaydılar ve onlara Kasimov uyezdinin Koverskoe köyünde rastlanmıştı.

19 Kasım 1871 tarihinde Penza gubirnası Çembar üyezi (uyezdi) Moçaleyka köyü mirzaları Muhammed Kabul Süleymanov oğulları Murtaza, Abdurrahman, Mustay (Mustafa) oğulları Devletkildievler Penza gubirnası Dvoryanlar Meclisi Başkanına kendilerinin asaletlerini belgeleyen dokümanları verirler.[1]

[1] GPO, Fond 196, opis. 2, delo 635, listi 11-12.

 

Translate »