Dvoryan

“Dvoryan” : Rus asilleri, saray mensupları anlamına gelir. Daha sonra değişik milletlerden, Cengiz Han soyundan gelen Tatar soyluları da bu kategoriye dahil edilmişlerdi.

http://www.answers.com/topic/dvoryanstvo

Translate »