Kasım Hanlığı

Kasım Hanlığı bugünkü Ryazan Oblastında kurulmuştu. Bölgenin ilk yerli halkı Fin-Ugor halklarından Meşçeryak ve Mordvalar ile Rus köylülerinden ibaretti. Knez Vasilyev burayı Kasım Han’a (1450/1455) devretmek zorunda kaldı. Böylece bu bölge Kasımov (Hankirmen) olarak tanındı. Kazan Hanlığın yıkılmasından (1552) sonra Kasım Hanlığı Müthiş İvan’ın hakimiyeti altına girdi. Hanlığın son temsilcisi Fatima Sultan idi ve onun 1681’de ölümü ile hanlık ortadan kaldırıldı. Kasım Hanlığına mensup olanlar çarlık sarayında, asiller arasında, subay camiasında, yüksek yönetim kadrolarında kabul gördüler. 1917 ihtilaline kadar Kasım Tatarları Rusya Müslümanları arasında özel konumlarını muhafaza ettiler. Kasım Tatarlarının bir kısmı Petropavlovsk’a da göç ettiler, 1795’te buradaki (Kuzey Kazakistan) ilk taş camii inşa ettikleri kayd edilmektedir.Kasimov (Kasım/Kasim/Hankirmen)’tan gelen dedemizin babası Muhammedcan Devletkildiev ve oğullarının da burada milli eğitim için büyük meblağlar sarf ettikleri bilinmektedir.[1]

[1] Sergey Presnyakov, “Tatarı:Kto Oni?”, Tatarı na severe Kazahstana (istoriya i sovremennost’), (Petropavlovsk: Severnıy Kazahstan İzd. 2004), s. 23.

 

Translate »