Muhammedcan Devletkildeev’in Vasiyetnamesi

Sәnә-i Miladiyә 1909-nçı Martnıŋ 12-nçe könendә- sәnә-i Hicriyә 1327-nçe Rәbiülәwәlneŋ 3-nçe könendә- min üz cortım ilәn Peterpaul bәldәsendә torguçı Ryazan Gubirnası Kasiym Öyeze qariyә Kuraski’dә tugan potomstvennıy (buwınnan) dvoryanin (dvoryan) Möxәmmәdcan Fәyzulla uglı Dәwlәtkildiyef (Muhammedcan Devletkildeev)xәl xajatımda ber meŋ tәnkә aqçam sadaqa-i iptidai qıldım-şul şart üzәrә ki- dürtençe nomer mәsçettә xatimәsenә üzemez saldırgan taş dükkanlarnıŋ bersendә sәvdә qıldırıp xasil olgan faydasını üzemez saldırgan taş mәdrәsә vә mәsçet tәrbiyәsenә sarf qılınır. Monıŋ soŋında tübәndә vasilikkә tağyin itelgәn kemnәlәrsenә axrı bulganda eşbu meŋ tәnkә aqçanıŋ xisabın alıp mәdrәsә vә mәsçetneŋ zarur bulgan urınlarına sarf qılırlar.

Egәr әcәl muqaddәr ireşep vafat bula qalsam mindәn qalgan mәtrukә minem üzemneŋ xәlal kәsebem ilәn pәyda qılgan mallarım. Şul malımdan varislarım әvvәla yazılgan sәvdә dәftәrenә qarap ni qadәr qarzım bulsa barçasın iadә qılıp riza qılsınlar.

2-nçe Tәkfin vә tәcnizim öçen ber meŋ tәnkә birelsen.

3-nçe Qazaga qalgan namaz vә ruzәlerem vә başqa vәcibәtlәrem öçen ber meŋ tәnkә fidyә birelsen.

4-nçe Bu әytelmeş ikemeŋ tәnkәdәn başqa ni qadәr aqça bulsa da vә sәvdә malı bulsa da vә curt cir vә başqa canlı mal bulsa da hәmmәsen varislarım, xatınım, ugıllarım vә qızlarım barçası muaffik şәri şәrif ali fәraiz qimmәttә qılıp alırlar.

5-nçe Vafatım soŋında eşbu vasiyatnamә tiyeşle mәxkәmәgә yörgezep tәmam qılmaqnı enem Mirxәydar Dәwlәtkildiyef ilәn uglım Mәxmud Mostafa Dәwlәtkildiyefkә tapşırdım.

Potomstvennıy Dvoryanin (Nesilden asil) Möxәmmәdcan Fәyzullah uglı Dәwlәtkildiyef qulım quydım.

Potomstvennıy Dvoryanin Mirxәydar Fәyzulla uglı Dәwlәtkildiyef

Guvah bulıp qul quydım.

Potomstvennıy Dvoryanin Möxәmmәd Kәrim Xafizulla uglı Dәwlәtkildiyef

Guvah bulıp qul quydım.

Peterpavlovski kupets Möxәmmәd Rәxim İbrahim uglı Tuminof

Guvah bulıp qul quydım

Peterpaul iske meşçanin Möxәmmәd Xafiza uglı Akçurin

Guvah bulıp qul quydım.

(Vasiyәtnamә) süze astında dugalıq yazılgan ide. Qorәn tele belәn. Rәximә tәtәydәn suraşıp әrvahlarnıŋ kemlәr ikәnen beldem. Fәyzulla-Sәyfulla uglı

 

 1. Möxәmmәdcan, Mirxәydar, Ali :Fәyzulla ulları;
 2. Möxәmmәd Mostafa, Qotlımöxәmmәd (Kutlumuhammed (Hatice) Devletkildeevin Çocukları) , Ğömәr, Ğalim :Möxәmmәdcan ulları;
 3. Mәryәm,Ömmegölsem : Möxәmmәdcan qızları;
 4. Xäfiz mulla Adәm ulı;
 5. Rәxmәtulla, Niğmәtulla, Ğabdulla, Ramazan, Ğabdurrәxman :Rәxim ulları;
 6. Azrә, Fatima, Xәdiçә, Roqiyә, Zәynәp, Sufiyә: Ğalim qızları;
 7. Burhan, İsxaq, İsmağil: Ğalim ulları;
 8. Bәduş, Rәximә, Ğaliyә, Nailә, Sara : Ğömәr qızları;
 9. Roqiyә, Rabiğa: Qotlımöxәmmәd qızları;
 10. Xadiçә, Ömmegölsem: Ğabdulla qızları;
 11. İbrahim, Xәmzә, Ğabbәs, Musa, Ğәysә, Nurәddin: Qotlımöxәmmәd ulları;
 12. Roqiyә: Sabir qızı;
 13. Fatima: Möxәmmәdcan qızı;
 14. Ömmegölsem, Eminә, Zahidә :Ğabdurrәxman qızları;
 15. Ğömәr, Ğaziz: Mirxәydar ulları.
Translate »