Osmanlıya Başvuru

Bolşevik ihtilalinin başarılı olması ve ülkede sosyalist rejimin yerleşmesi ile soylu ve varlıklıların başına gelenleri gördüğünden olsa gerek dedem Kutlumuhammed (Kutlumuhammed (Hatice) Devletkildeevin Çocukları) Osmanlı Devletine de müracaat etmiş. Kopyası bende mevcut bu başvuruda aşağıdakiler ifade ediliyor:

“Moskova’da Osmanlı Sefiri Halil Bey Efendiye

Efendim

Evvelden beri Rus hükümeti idaresinde benden bir Müslümanım. Hal-ü hazırda Türk tabasına geçmek ve Türkiye’ye geçinmek mümkün ise de o zamanda bütün mal ve emlakımdan kıymet-i hakikisi elden çıkarılması elbette mümkün değildir. Binanaleyh Türk tabasına geçerek yine Rusya’da ticaretle meşgul olmak istiyorum. Eğer mümkün ise hakta ne surette muamele yapılacağı ve ne suretle cirlere (yerlere) müracaat edeceğim mevzunda zirdeki adrese beyan oluşu rica ve istirham ederim. 291 … 24 13 Milad (?) 1918

Sibirya’da: Akmola vilayeti Petropavlovsk kasabasında Yeni Mescit Sokağında “23” numaralı hane .. Muhammedcan Devletkildiyef Duanızdan ümid… Kutlumuhammed ibn Muhammedcan Devletkildiyef”

Kısacası Kulmuhammet Devletkildi’nin hayata kalan dokuz çocuğunun hepsi Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle değişen rejimin darbesini yediler. Nurettin (1899-39), Musa (1915-1944) ile İsa (1918-1944)savaşta, Rabia (1904-1925) genç yaşta vefat ettiler, babam İbrahim (1901-1967) (İbrahim Devletkildi) 10 yıl çalışma kampı ve 6 yıl sürgün yerinde çok ağır şartlarda çalışmak ve yaşamak zorunda bırakıldı. Abbas (1909-1988) maden ocaklarında çalıştı. Moskova’nın bir varoşunda yaşayan ve kendisini iki defa ziyaret edebildiğim Ümmü Gülsüm (1912-2002) halam da ailesinin kökeni dolaysıyla hayli darbeler yemişti. Gene de aile mensupları arasında en uzun ömürlü o oldu.

Translate »