Rusya’da Tatar Asillerinden Devlet Kildi’ler

1917 Ekim ihtilalinden önce Çarlık Rusya’sında asalet unvanına sahip 1.182 aile mevcuttu. Bunlardan değişik kökenlerden olup, Tatar/Moğol Prensleri (Murza=Knyaz: knez) 38 tane idi. Bunlarda 31 aile Rus makamlarınca Tatar prensleri olarak kabul edilmişti. İşte Devletkildeev’ler bu kategoriye girmekteydiler.[1] Devletkildi’lerin soyu Altın Orda İmparatorluğu(1223-1502)[2] dayanmakta olup, neslin ilk bilinen temsilcisi Rus kaynaklarına göre, AKİŞEV (Akış,Agiş) DEVLETKİLDEEV’tir. Yaptığımız tahminlere göre, 1390 yıllarında doğmuş olmalıdır. Böylece ailenin geçmişi yedi yüzyılı geçmiş bulunmakta ve ben (Nadir Devlet) bu soyun 19’uncu kuşağına mensup bulunmaktayım.

Bir kayda göre, Çar Mihail Federoviç 23 Şubat 1683’te bu nesilden Baybars Devletkildeev’e knyaz ünvanı vermiştir.[3] 1852, 1855, 1863 ve 1878 yıllardaki Dvoryan Meclisi toplantılarında Devletkildiev’lerin Tatar knezi adını taşımaya hakları olduğu kararları çıkarılmıştır. Böylece bu nesil NijegorodOrenburgPenzaRyazanTambov ve Tver gubirnalarının şecere kayıtlarına alınmıştır. Hayli dağılmış olan bu soyun fertlerinden yedi aile Ortodoksluğu seçmiş, iki aile ise Müslümanlığını korumuştur.[4]

[1]  http://www.russiarevisited.com
[2]  Fazla bilgi için bk. Devlet, Nadir, “Altın Ordu”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, IX (İstanbul: Çağ Yayınları, 1988),s. 102-179; Tiesenhausen,W., Altın Ordu Devleti Tarihine Ait Metinler, çev. İ. H. İzmirli. (İstanbul: 1941); Yakubovski, A.Y., Altın Ordu ve Çöküşü, çev. Hasan Eren, 4 bsk. (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayın., 1992).
[3]  Stanislav Dumin-Petr Grebelsky,Dvoryannskie rodı Rossiyskoy İmperii,III, (Moskova: Likominvest 1996), s.135.
[4]  İ.R. Gubaidullin, baskıdaki eserinde “110. Devletkil’deevı” bölümünden (2005)

Translate »