Devletkildi 1699

Bazı belgelerde 1699’da Devletkildilerden Yusuf, Abraim [İbrahim], Ovdul, Makey Begeev [Begoğlu]; Ayuka Kutlumamedev [Kutlumuhammed]; Utyamış [Ütemiş] Akmametev [Akmuhammed]; İlyuk, Begay ve Rezyap [Recep] Smolyanov; Prens Uraz Saltan, Murat Bek, D. Budakeev’nın kızı Rahmanbeka [Rahmanbike] adlarına rastlıyoruz.[1]

Tasarrufları altında Rus köyleri bulunmayan, dolaysıyla maddi durumları pek iyi olmayanların Hıristiyanlığa geçmeleri için bir nedenleri yoktu. İçlerinde Yenikeev, Mamleev ve Yauşev ailelerinin mensupları gibi bir hayli mirza (dvoryan) İslam’a sadık kaldılar ve Rus köylerinden müteşekkil mallarının bir haylisini 18. yy.’a kadar muhafaza edebildiler.

Çar (Büyük) Petro I. 1697/98’de daha az varlıklı hizmetlileri Yasak ahalisi derecesine indirdi. 3 Kasım 1713 Ukaz‘ı (kararnamesi) ile Orta İdil’de Ortodoks köylülere sahip olan Müslüman mal mülk sahiplerine yarım yıl içinde vaftiz olma emri verildi.

[1]  İ.R. Gubaidullin, baskıdaki eserinden, Savelov L.M. Rodoslavnıe zapisi, Vıp. 3, s. 31-32.

 

Translate »