Mekanlar

Devletkildilerin yaşamında rol oynayan bölge ve şehirler

Devletkildeev Ticari Ortaklık

Devletkildeev Ticari Ortaklık

Büyük dedem Muhammetcan ve kardeşi Miryhaydar'ın hacca gidip geldikten sonra halkın nazarındaki itibarları daha da artmış. 20. yüzyılın başında Petropavlovsk'ta Tatar zenginlerinin ileri gelenlerinde sayılan dedemin babası ve çocuklarının “Muhammedcan Feyzullahoğlu...

Devletkildeev Camii Medresesi

Devletkildeev Camii Medresesi

Dedemin babası Muhammedcan Feyzullah oğlu Devletkildiev‘in 12 Mart 1909 (3 Rebiülevvel 1327 Hicri) tarihinde kalem aldığı vasiyetname'sinden anlaşılacağı üzere Petropavlovsk’ta 4. No’lu taş cami, müştemilatı ve medresesini inşa ettirdiğini ve bunun masraflarını da...

Petropavlovsk (Kızılyar)

Petropavlovsk (Kızılyar)

"Sibirya Ticaret-Sanayi 1900 Yılı Takvimi"nde Petropavlovsk’ta takriben 20 bin kişinin yaşadığı ve bunun 6 binden fazlasının Tatar kökenli olduğu yazılıyor. O tarihte şehirde 6 kilise, 7 güzel minareli mescit ile bunların yanında Tatar...

Translate »