Asalet

Devletkildiler ailesinin asaletinin belgelenmesi

Rusya’da Tatar Asillerinden Devlet Kildi’ler

Rusya’da Tatar Asillerinden Devlet Kildi’ler

1917 Ekim ihtilalinden önce Çarlık Rusya’sında asalet unvanına sahip 1.182 aile mevcuttu. Bunlardan değişik kökenlerden olup, Tatar/Moğol Prensleri (Murza=Knyaz: knez) 38 tane idi. Bunlarda 31 aile Rus makamlarınca Tatar prensleri olarak kabul edilmişti. İşte...

Altın Orda ve Devlet Kildi’ler

Altın Orda ve Devlet Kildi’ler

Bütün arşiv belgelerinde Devletkildilerin Altın Orda İmparatorluğu soyundan gelen asil bir Tatar Knez (knyaz/Prens) soyu oldukları belirtilir. Altın Orda İmparatorluğu (1223-1502) Cengiz (Çıngız) Han’ın (ölm.1227) Cuci adlı (ölm. 1227) oğlundan olan torunu Batu...

Soyağacı

Soyağacı

Devletkildiler Soyağacı Devletkildi soyu ile ilgili resmi belgelere aşağıdaki Rusya Devlet arşivlerinde bulunmuştur. Gosarhiv Penzanskoy Oblast (GPO)[Penza Oblastı Devlet Arşivi] (Fond 196, delo 935, S. 36–36. St.Peterburg, Institut Vostokovedenie [Doğu Bilimleri...

Translate »