Yakın Çağda Devletkildiler

(1815 ile 1871 yılları arasında) Devletkildiler tarihi kaynaklarda

Devletkildi 1871

Devletkildi 1871

Çarlık Senato İdaresinin (Dvoryanlar:Asiller Meclisi) 15 Nisan, 15 Temmuz ve 21 Kasım 1852; 3 Aralık 1854; 26 Mayıs 1855; 22 Ocak 1863 ve 24 Eylül 1878 tarihli oturumlarında Devletkildiev neslinin (yedi Ortodoks ve iki Müslüman aile) Tatar knyaz'ı(mirza) unvanını...

Devletkildi 1836

Devletkildi 1836

3 Temmuz 1836 tarihli Orenburg Duhovnıy Sobranie [Mahkeme-i Şeriye/Ufa'da bulunan Müftülük makamı] tarafından verilen belgede şunlar yazılmıştır: Binbaşı Knyaz Seyit Battal Murtaza oğlu (Savin’ Martinov) Devletkildiev’in müracaatı üzerine işbu belge tanzim edilmiştir:...

Devletkildi 1815

Devletkildi 1815

Arşivlerde Rus devleti hizmetinde bulunan Seyit Battal Murtaza oğlu Devletkildi (doğ. 1784) hakkında aşağıdaki birkaç ilginç belgeye rastlandı. İlki 1 Ocak 1815 tarihini taşımakta olup, şu satırlardan ibarettir: Tatar asillerinden Rotmistr [süvari...

Translate »