Kazan

Kazan

Kazan: Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti. Nüfusu 1 milyonu biraz aşmaktadır. Bu nüfusun % 50’den fazlasını Tatarlar teşkil eder. Çarlık döneminde Kazan Gubirnasının (eyalet) merkezi idi. Altın Orda’nın dağılma döneminde kurulan...
Petropavlovsk

Petropavlovsk

Petropavlovsk :Kuzey Kazakistan’nın Rusya’ya komşu, İşim nehri üzerindeki şehri. Nüfusu 200 bin (1993) olup, Tatarlar bu şeher Kızılyar da demektedirler. Devletkildi ailesinin mensupları 19. yüzyıl başından beri burada yaşamışlardır. Bugün de ailenin bazı...
Translate »