Devletkildi 1744

Devletkildi 1744

Çarlık rejimi zaman zaman kendi menfaati doğrultusunda soyluları ve tüccarları memnun etme politikası da uygulamıştı. Ancak İslam’a karşı mücadeleye de önem verilmişti. Orenburg ehemmiyet kazanınca Orta Asya hanlıkları ile ticareti geliştirmek için 1744’te 200...
Devletkildi 1713

Devletkildi 1713

Daha henüz Eylül 1714’te Kazan gubirnasında Rus köylüleri ile mücehhez 216 çiftliğin 109 mirzası (dvoryan) ile onlara bağlı Tatarların Hıristiyanlığa geçmeyi reddettikleri belli oldu.[1] Böylece Tatar asilleri iki guruba ayrılmış oldular. [1715’te Kazan gubirnasındaki...
Devletkildi 1699

Devletkildi 1699

Bazı belgelerde 1699’da Devletkildilerden Yusuf, Abraim [İbrahim], Ovdul, Makey Begeev [Begoğlu]; Ayuka Kutlumamedev [Kutlumuhammed]; Utyamış [Ütemiş] Akmametev [Akmuhammed]; İlyuk, Begay ve Rezyap [Recep] Smolyanov; Prens Uraz Saltan, Murat Bek, D. Budakeev’nın kızı...
Devletkildi 1678

Devletkildi 1678

Devletkildiler soyundan Almakay Begeeviç [Begoğlu]’in 1678’de rotmistr [süvari yüzbaşısı] olarak Türkiye’ye (Osmanlı Devleti) karşı bugünkü Ukrayna’daki Çigirin(Çehrin) seferine katıldığı biliniyor. Bu sefere Devletkildiyev çocuklarından İzbulat Balaev ve Yemay...
Devletkildi 1672

Devletkildi 1672

1672 tarihli başka bir belgeye göre, 1646 yılında Temnikov uyezdinde yaşayan Kulbars Devletkildi’nin Asakay, Sünbay ve Süngeley adlı oğullarına Urey köyünde 45 hane ile 150 erkek kul; Yeni Paçinok köyünde 4 hane ile 16 erkek kul; Leke köyünde 2 hane ile 8 kul;...
Translate »