Devletkildi 1563

Devletkildi 1563

Altın Orda İmparatorluğuna mensup olan Devletkildiler’in soylu Bibarsov ve Makulov aileleri ile de akrabalıkları vardır. EkserisiAltın Orda dağıldıktan sonra XVI. yy.da Rus hizmetine geçmişlerdir. (Müthiş) İvan IV.(1533-1584) döneminde Prens Aganin Devletkildeev...
Devletkildi 1871

Devletkildi 1871

Çarlık Senato İdaresinin (Dvoryanlar:Asiller Meclisi) 15 Nisan, 15 Temmuz ve 21 Kasım 1852; 3 Aralık 1854; 26 Mayıs 1855; 22 Ocak 1863 ve 24 Eylül 1878 tarihli oturumlarında Devletkildiev neslinin (yedi Ortodoks ve iki Müslüman aile) Tatar knyaz’ı(mirza)...
Devletkildi 1836

Devletkildi 1836

3 Temmuz 1836 tarihli Orenburg Duhovnıy Sobranie [Mahkeme-i Şeriye/Ufa’da bulunan Müftülük makamı] tarafından verilen belgede şunlar yazılmıştır: Binbaşı Knyaz Seyit Battal Murtaza oğlu (Savin’ Martinov) Devletkildiev’in müracaatı üzerine işbu belge tanzim...
Devletkildi 1815

Devletkildi 1815

Arşivlerde Rus devleti hizmetinde bulunan Seyit Battal Murtaza oğlu Devletkildi (doğ. 1784) hakkında aşağıdaki birkaç ilginç belgeye rastlandı. İlki 1 Ocak 1815 tarihini taşımakta olup, şu satırlardan ibarettir: Tatar asillerinden Rotmistr [süvari...
Sovyetler Birliği Döneminde Siyasi Kurbanlar

Sovyetler Birliği Döneminde Siyasi Kurbanlar

Lenin ve Stalin dönemlerinde (1921-1952) siyasi bahanelerle tutuklananların sayısı 4 milyon olarak tahmin ediliyor. Bunların 800 bini kurşuna dizilerek, 600 bini çalışma kamplarındaki insanlık dışı şartlara dayanamayarak, yani toplam 1 milyon 400 bin kişi, hayatını...
Translate »